torsdag 19 januari 2012

Aktuellt: skaffa pass för Polenresan!


Pass

Det nya passet med biometriska kännetecken är ett säkrare resedokument än de gamla passen. Det biometriska passet är ett gemensamt EU-projekt som genomförts med målet att försvåra förfalskning och missbruk av pass. Sidan med personuppgifter i ett biometriskt pass är försedd med ett mikrochips. Alla pass utfärdade efter den 21 augusti 2006 innehåller biometrisk information (en ansiktsbild) lagrad i passets tekniska del, dvs. på mikrochipset. I pass utfärdade efter den 29 juni 2009 består den biometriska informationen av innehavarens ansiktsbild och fingeravtryck.

Ett biometriskt pass gäller i regel i fem år.
Ett biometriskt pass identifieras av en mikrochipssymbol på pärmen. Pass utan mikrochips, dvs. pass utfärdade under tiden före biometriska pass, finns och används fortfarande.

Passet

Du behöver ha med dig följande när du går till polisstationen:- 2 passfotografier. Det är noggrant hur de tas. Fotograferna vet. Foton från automater duger inte längre.- antingen din förälder eller ett fritt formulerat medgivande från din förälder ifall du inte är 18 år. Blanketterna ifylls och underskrivs på polisstationen. Den längsta giltighetstiden för ett pass är numera 5 år. Ett sådant pass kostar 54 euro med normal leveranstid. Det tar ca 1 vecka att få sitt färdiga pass. Naturligtvis behövs också ID-bevis för att polisen skall kunna identifiera vem som anhåller om pass. Mera information på http://www.poliisi.fi/!

Det europeiska sjukvårdskortet.

Det europeiska sjukvårdskortet berättigar till sjukvård då du vistas i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz. Alla som är bosatta i Finland har rätt till sjukvård under en tillfällig vistelse i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz. Rätten till sjukvård påvisas med det europeiska sjukvårdskortet. På motsvarande sätt är de övriga EU-ländernas medborgare berättigade till sjukvård då de vistas i Finland. Alla som omfattas av den finländska sociala tryggheten kan ansöka om det europeiska sjukvårdskortet hos en FPA-byrå då de planerar att åka på semester, att studera, att åka på arbetskommendering eller att söka arbete i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz. Kortet är avgiftsfritt.

Förintelsen 2012

Härifrån uppåt gäller för projektet Förintelsen våren 2012.