lördag 1 maj 2010

Utvärderingen

Nu återstår att utvärdera våra upplevelser från resan. Den dagbok som ni skrev under resan skall färdigställas så fort som möjligt och visas åt läraren som granskar boken.
Under rubriken "Bokuppgifter" hittar ni ännu en väldigt spännande bok som jag tidigare uppmanade att ni skulle läsa efter resan. Boken heter "Flykten från Auschwitz" och är skriven av Rudolf Vrba. Boken utkom år 2007. Den behandlar författarens flykt från lägret och ger en större behållning när ni läser den nu efter att ha besökt lägret på ort och ställe. En mycket läsvärd och spännande bok.
Redovisningen av projektet i ord och bild för respektive skolas övriga elever sker i samråd med läraren. Är ni osäkra på vad ni skall göra kan ni repetera instruktionerna i vänstra spalten på vår vår blogg.